Mimořádná opatření vlády v sovislosti s šířením viru COVID-19 se veterinární péče zatím netýkají, avšak před Vaší návštěvou prosím navštivte stránku covid-19, kde budeme udržovat aktuality týkající se provozu ordinace. Aktualizováno: 6.4.2020.