Ve veterinární nemocnici v Klatovech nabízíme onkologický servis pacientům, kteří byli diagnostikováni s rakovinou, anebo je podezření, že by mohli nádorovým onemocněním trpět.

Pokud Váš pes či kočka byli diagnostikováni s rakovinou, je to jistě velmi nečekaná a bolestivá zpráva. V dnešní době internetu se na Vás nakupí množství „zaručeně ověřených“ nápadů, medikamentů, terapií a rad, co přesně udělat a jak svého mazlíčka zachránit. Stejně jako je tomu v humánní medicíně, tak i veterinární onkologie se rychle rozvíjí, a proto nabízíme širokou škálu moderních léčebných možností. Naším cílem je provést majitele těmito rozhodnutími tak, abychom zajistili komplexní i soucitnou péči. Zajištění dobré kvality života pacientů po celou dobu léčby je vždy naší prioritou.

Konzultace

Pacienti jsou u nás objednáni na onkologickou konzultaci, pokud mají potvrzenou nebo vysoce podezřelou diagnózu nádoru. Před prvním vyšetřením si vyžádáme všechny předchozí záznamy a výsledky provedené na jiných pracovištích, pokud jsou k dispozici. To nám umožní v rámci primárního vyšetření prodiskutovat celý problém a probrat další vhodná vyšetření a možnosti léčby. Chceme, aby byli majitelé našich pacientů plně informováni o všech dostupných možnostech před tím, než se rozhodnou, jak chtějí pokračovat.

Diagnostika

Abychom mohli s pomocí nejnovějších poznatků léčit jakýkoli nádor, musíme nejprve znát definitivní diagnózu. Pokud již nebyla diagnóza určena předchozím veterinárním lékařem, bude nutné odebrat vzorky na tzv. aspirační cytologii nebo biopsii. Můžeme také navrhnout další krevní testy a zobrazovací diagnostiku (rentgen, sonografické vyšetření, počítačovou tomografii-CT, nebo magnetickou rezonanci- MRI) pro tzv. „staging“ nádoru. To nám umožňuje posoudit rozsah jakéhokoli primárního nádoru lokálně i v případě, že se rozšířil (metastázoval) na různá místa, a také zjistit, zda existují nějaké další souběžné problémy (komorbidity). V současné době nedisponujeme CT ani MRI zařízením, ale jsme schopni zařídit toto vyšetření u některého z našich kolegů (Strakonice, Praha, Mnichov aj.).

Léčba

Jakmile známe typ nádoru a jeho rozsah, můžeme se již konkrétně bavit o léčbě, jejích případných vedlejších účincích, prognóze a nákladech. S majiteli důkladně prodiskutujeme možnosti léčby, přínos a náklady s ní spojené a oni se mohou s ohledem na všechny okolnosti nejlépe rozhodnout, co je pro jejich čtyřnohé přátele nejvhodnější. Prioritou při jakémkoli takovém rozhodnutí je poskytnout pacientům trvalou kvalitu života.

Chci se objednat

Vedoucí lékařka onkologie MVDr. Kateřina Stiborová