Vážení klienti,

mimořádná opatření vlády v sovislosti s šířením viru COVID-19 se veterinární péče zatím netýkají.

Jsme připraveni poskytovat péči v plném rozsahu.

Zároveň Vás žádáme o dodržování jistých opatření, abychom snížili počet čekajících a zkrátili dobu čekání

Do čekárny budete vpouštěni jednotlivě, nestůjte přede dveřmi, dodržujte dvoumetrový odstup.

Prosíme, aby byl každý pacient doprovázen pouze jednou osobou

V současné situaci mají přednost akutní a nemocní pacienti. Preventivní zákroky prosím objednejte telefonicky, nebo odložte na vhodnější dobu.

Potřebné léky, krmivo a antiparazitární přípravky nejlépe objednávejte telefonicky, sestra Vám je připraví.

Děkujeme za spolupráci, věříme, že se situace brzy uklidní. Přejeme Vám i Vašim čtyřnohým přátelům hodně zdraví !