Vakcinace proti koňskému herpesviru

Vážení chovatelé koní,

Evropou se nyní šíří onemocnění vyvolané herpesvirem EHV-1 postihující dýchací, reprodukční, ale i nervovou soustavu koní. Vzhledem k nebezpečnosti onemocnění Státní veterinární správa zpřísnila podmínky pro účast koní na svodech. Z upravených podmínek plyne, že koně účastnící se svodu musí být buď vakcinováni a v platné imunitě proti EHV nebo musí mít negativní PCR test – vyšetření nesmí být starší 10 dnů.

Vzhledem k nenadálosti této události došlo k dočasnému nedostatku vakcín. Od 22.3.2021 nabízí naše ordinace očkování proti koňskému herpesviru vakcínou BioEquin H.

Vakcinační schéma vakcíny BioEquin H je následující: primární vakcinace sestává ze dvou očkování v rozestupu 4 týdnů a první revakcinace (třetí dávka) se aplikuje za 3 měsíce po druhé injekci primární vakcinace. Aktivní imunita nastupuje 14 dní po dokončení primární vakcinace. Další revakcinace se provádí každých 6 měsíců.

Pokud máte o toto očkování zájem, neváhejte nás telefonicky kontaktovat.

Kontakt