Dutina ústní je pro naše domácí zvířata důležitým orgánem, kterému je třeba věnovat pozornost. Onemocnění dutiny ústní může být pro Vašeho psa nebo kočku velmi omezující, ať už při příjmu potravy nebo při vykonávání pracovních úkolů. Je proto důležité zabývat se především prevencí vzniku těchto onemocnění a věnovat zubům Vašeho zvířete potřebnou pravidelnou péči.

Jak správně pečovat o zuby psů a koček?

Zuby čistíme pomocí psího či kočičího zubního kartáčku a speciální zubní pasty, která díky obsaženým enzymům rozkládá zubní plak, a tak postačí nanesení tenké vrstvy na zuby a jejich jemné potírání. Frekvence čištění zubů se u jednotlivých zvířat liší, ale ideální je péče o zuby 1x denně. Nejlepší je zvíře na tuto pravidelnou péči naučit již od útlého věku. Ne každé zvíře však tuto pravidelnou péči toleruje. V těchto případech se na zubech vytvoří zubní kámen, který následně způsobuje zánět dásní a další onemocnění dutiny ústní.

Vyšetření dutiny ústní veterinárním lékařem

Zubní kámen již pomocí domácí péče neodstraníte, je potřeba nechat prohlédnout Vaše zvíře veterinárním lékařem. Standardní vyšetření dutiny ústní zahrnuje adspekci (vyšetření pohledem lékaře) a RTG vyšetření. Podle zhodnocení stavu následuje odborné ošetření v celkové anestezii, která je důležitá pro uvedení zvířete do klidu. To nám poskytuje možnost celou ústní dutinu řádně vyšetřit, aniž by se opomenul nějaký zdravotní problém a zároveň se vyhneme případnému poranění tlamy některým z ostrých nástrojů, které se při ošetření zubů používají. Podrobné vysvětlení, proč neošetřovat zuby u zvířat bez anestezie, najdete v článku České společnosti veterinárních stomatologů.

Příznaky dentálního onemocnění psů a koček

Zde jsou uvedeny některé příznaky dentálního onemocnění:

  • Zápach z tlamy
  • Nadměrné slinění
  • Náhlý nezájem o hračky
  • Obtížné uchopování potravy až ztráta chuti k jídlu
  • Oteklá tvář
  • Červené, oteklé nebo krvácející dásně
  • Zlomené, volné nebo chybějící zuby

V případě zpozorování některého z těchto příznaků neváhejte navštívit veterinárního lékaře. V naší ordinaci Vaše čtyřnohé kamarády rádi vyšetříme a navrhneme možnosti řešení problému.

Chci se objednat

Onemocnění parodontu

Nejčastějším onemocněním dutiny ústní u malých zvířat je onemocnění parodontu. Postihuje až 70% koček a 80% psů starších dvou let. Příčinou je hromadění zubního plaku produkovaného mikroorganizmy, který se nejprve tvoří na korunkách zubu a později se dostává blíže k dásním a pod dásně. Dochází tak k přímému poškození tkání mikroorganizmy, ale také může dojít k poškození tkání následkem vlastní zánětlivé reakce.

Onemocnění parodontu rozdělujeme do dvou stádií:

  1. Gingivitida – zánět dásní, je reverzibilní proces, u kterého je možné úplné vyléčení. Toho se dosáhne odstraněním zubního plaku a zubního kamene a následným leštěním zubů. Toto ošetření provádíme ultrazvukovým odstraňovačem zubního kamene a speciálním leštícím kotoučkem v celkové anestezii.
  2. Parodontitida – dochází k poškození závěsného aparátu zubů, alveolární kosti a úbytku či zbytnění dásní. Jedná se o nevratný stav, jehož následkem je uvolnění až vypadnutí zubu. Cílem léčby je v tomto případě zamezení vzniku nových lézí a zpomalení pokračující destrukce tkání.

Resorpční léze zubů u koček

Mezi nejčastější stomatologické onemocnění koček patří resorpční léze zubů. U tohoto onemocnění doposud není prokázaný původce. Jedná se o onemocnění tvrdých tkání zubů s tvorbou dutinek. Léze vznikají často v oblasti krčku zubu a rozšiřují se dále na korunku, nebo mohou vznikat v kořenové části zubu. Jedná se o velmi bolestivé onemocnění, které nemusí být na první pohled patrné. Důležitým prvkem pro prevenci rozvoje tohoto onemocnění je pravidelné stomatologické ošetření. Pro diagnostiku je stěžejní RTG vyšetření. Pokud onemocnění dosáhne většího rozsahu, je někdy jediným efektivním řešením extrakce postižených zubů.

Traumata dutiny ústní

Fraktura zubu

Ke zlomenině zubů dochází u psa i kočky následkem hry s tvrdými předměty, kousání kamenů, kostí, kovů, nebo traumatizací hlavy při autohavárii, pádu z výšky či pokousání. Nejčastěji dochází k fraktuře špičáků a čtvrtého třenového zubu horní čelisti.

Fraktury a jejich následné řešení se liší především podle toho, zda je zasažena zubní dřeň. Při takovéto komplikované zlomenině je nutné co nejdříve navštívit svého veterináře, který po vyšetření navrhne možnosti léčby. V některých případech komplikované zlomeniny zubu nezbývá, než zvolit chirurgickou extrakci postiženého zubu.

Fraktura čelisti

Mezi častá traumata dutiny ústní kočky a psa patří také zlomeniny horní nebo spodní čelisti. Toto zranění je často diagnostikováno již pohledem a pohmatem veterinárního lékaře, vyšetření se doplňuje rentgenologickým snímkem pro upřesnění místa fraktury. Podle stupně závažnosti fraktury se liší následná léčba. Jednodušší zlomeniny je možné ponechat bez chirurgického řešení, pouze s fixací speciálně vytvořenými náhubky, u složitějších zlomenin je cílem léčby stabilizace čelisti ve správné pozici pomocí osteosyntetického materiálu.

Retence mléčných zubů

U psa i kočky rozlišujeme dočasný (mléčný) a trvalý chrup. Mléčné zuby se za trvalé mění ve věku dvou až sedmi měsíců v závislosti na plemeni. Nejčastěji u malých plemen psů můžeme pozorovat, že mléčné zuby v daném období nevypadly, nebo má štěně již dokonce prořezaný zub trvalý a současně ještě zub dočasný. Nové zuby nemají v dutině ústní dostatek místa a perzistentní dočasné zuby tak můžou nepříznivě ovlivnit postavení trvalého chrupu, správný skus a navíc zapříčiňují zvýšené ukládání zubního plaku mezi zuby a tím zvýšené riziko zánětu dásní. Tyto perzistentní mléčné zuby je proto nutné vytrhnout. Vzhledem k tomu, že kořeny obzvláště mléčných špičáků jsou poměrně dlouhé, provádí se extrakce v celkové anestezii.