• Pohotovost do 22 hodin
 • Preventivní program
 • Interna
 • Chirurgie
  • Gynekologie
  • Reprodukce
  • Stomatologie
 • Hospitalizace
 • Medicína drobných savců

Na našem pracovišti jsme připraveni řešit případy z oblasti interní medicíny a chirurgie.

Kompletně vybavená hospitalizace nám umožňuje poskytnout intenzivní péči komplikovaným a vážně nemocným pacientům. Moderní přístrojové vybavení nám umožňuje stanovit diagnózu ve velmi krátkém čase.